Privacy Policy ng Godmother

Ang privacy ng aming mga customer ay importante para sa amin. Gumamagamit ang Godmother ng impormasyon mula sa aming users upang pagandahin ang lahat ng produkto at serbisyo na aming binebenta sa publiko. Ang Godmother Privacy Policy ay manatiling ‘transparent at open’ upang madaling maintindihan ng customer kung papaano namin ginagamit ang kanilang impormasyon sa aming negosyo.  

Ano ang "personal na impormasyon?"

Para sa amin, ang personal na impormasyon ay ang mga bagay na nagpapakilala sa inyo, kagaya ng panglan, at email address.

Lahat ng bagay na hindi nagpapakilala sa inyo ay "non-personal na impormasyon."

Paano namin nakukuha ang impormasyon ninyo?

Nakukuha namin ang inyong detalye kapag:

  • ibinigay ninyo sa amin ito;

  • sa mga produkto o serbisyo namin na inyong ginagamit;

  • mayroon nag refer sa amin sa inyo.

Ano ang ginagawa namin sa impormasyon kapag nakukuha na namin?

Tuwing binibigyan niyo kami ng impormasyon, ginagamit namin ito para pagbutihin ang aming serbisyo at upang pagandahin pa ang aming mga produkto.

Kailan namin ibinabahagi ang inyong impormasyon sa ibang tao o kumpanya?

  • Kapag binigyan ninyo kami ng pahintulot

  • Kapag kailanagan ng aming “partner consultants” ng datos upang mapagsilbihan ang cusomter ng mas maayos.

  • Kapag hinigi ng batas at ng mga pulis na may kalakip na “court order”. Sasabihan namin kayo bago ito mangyari.

  • Kapag kinailangan ang impormasyon para kayo ay maprotektahan

  • Kapag kami ay nalugi, nagpalit ng management, or binili ng ibang kumpanya, para mas maigi nila kayo maintindihan.

Kapag binago namin ang aming Privacy Policy, ipapaalm namin sainyo ito via email.

Ano pa ang dapat niyo malaman?

Ang Godmother ay walang intensyon na kumuha ng impormasyon sa mga customers upang gamitin ito mga bagay na di kanais-nais. Hindi namin kailan man ibebenta ang impormasyon ng aming mga customers sa kahit kanino, at ay aming pangangalagaan gamit ang pinaka matataas na uri ng seguridad sa internet.

Pwede ba namin i-refund ang ibinayad namin?

Depende po. Gusto po ng Godmother na ayusin ang anumang isyu na bumabagabag sa inyong brand sa abot ng aming makakaya. Ginawa po naming simple at abot-kaya ang aming mga serbisyo upang lahat halos ng maliliit na negosyo ay matulungan.

Nagagawa po namin na mapababa ang aming mga presyo sa pamamagitan ng pag-singil gamit ang ‘hourly rates’ ng aming mga especialista at ang hindi daily rates na atin nang nakasanayan.

Ukol sa isyu ng ‘refunds’, depende po ito sa kung ano ang inyong binili sa amin, Kung ito po ay produkto na mababa ang kalidad, at produkto na hindi nagpasaya sa inyo, maari po kayong humingi ng refund.

Kung ang binili po ninyo sa amin ay isang serbisyo, hindi po namin mai-sasauli ang inyong pera dahil nagamit na po ang oras ng aming especialista.